Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych od 01 września 2010 r. do 31 lipca 2014 r. uczestniczył w projekcie ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt przeznaczony był dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W ramach projektu były realizowane:

1. zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych:

 • zajęcia z matematyki,
 • zajęcia z języka angielskiego-grupa wyrównawcza,
 • zajęcia z języka angielskiego-grupa rozwijająca,

2. zajęcia z zakresu zajęć branżowych:

 • Kurs prawa jazdy B wraz z pierwszym egzaminem
 • Kurs koparko-ładowarki
 • Kurs operatora wózka widłowego
 • Kurs uproszczone formy ewidencji księgowej
 • Kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
 • Kurs kosmetyczny
 • Kurs stylizacji paznokci
 • Kurs grafiki komputerowej
 • Kurs barmański
 • Kurs SEP
 • Kurs projektowania wnętrz
 • Specjalistyczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum

Wszelkie kursy i zajęcia były organizowane dla uczniów bezpłatnie.