NASZE PROJEKTY

Od lat Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera uczestniczy w różnego rodzaju programach rozwojowych aby móc podnosić jakość oferty edukacyjnej dla naszych uczniów.

Erasmus+

W roku 2018 nasz Zespół Szkół otrzymał wsparcie finansowe z programu Erasmus+ na realizację 4 mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego w profilach: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy i technik obsługi turystycznej.

więcej...

Kompetentni uczniowie z Branży Administracyjno – Usługowej

Projekt Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych “Kompetentni uczniowie z Branży Administracyjno – Usługowej” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

więcej...

Nasza Wiedza – Naszą Szansą na Przyszłość

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla uczniów Naszej Szkoły.Dzięki realizacji projektu mogliśmy zorganizować bezpłatnie uczniom naszej szkoły dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także kursy oraz wycieczki.

więcej...

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych od 01 września 2010 r. do 31 lipca 2014 r. uczestniczył w projekcie ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

więcej...