Nasz Zespół Szkół otrzymał wsparcie finansowe z programu Erasmus+ na realizację  4 mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego w profilach: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy i technik obsługi turystycznej. Nasi uczniowie mają szansę na realizację staży/praktyk zawodowych w Hiszpanii w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20. Projekt rozpocznie się 01.10.2018 r. Więcej informacji na temat rekrutacji i zgłoszeń udziału w projekcie podamy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.