Rozpoczynamy rekrutację uczniów do programu Erasmus+.

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Nasi uczniowie mają szanse na podjęcie stażu w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Tego rodzaju doświadczenie ułatwi im przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

W tym roku szkolnym o staże ubiegać się mogą uczniowie Technikum Ekonomicznego, Technikum Organizacji Reklamy i Technikum Obsługi Turystycznej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do sekretariatu do 14.09.2018 r.