30 września br. ZSOiZ im. ks. prof. J. Tischnera w Limanowej oficjalnie zakończył projekt współfinansowany przez Unię Europejską pt. ICH WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – ICH SZANSĄ NA SUKCES, realizowany w ramach programu Erasmus+. W przeciągu trzech lat szkoła wysłała do Sewilli w Hiszpanii 63 uczniów. Odbyły się cztery tzw. Mobilności, podczas których uczniowie uczący się w technikach o różnych specjalnościach mieli szansę realizować staże zawodowe za granicą. Były to dwu i czterotygodniowe praktyki, których celem było zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwinięcie kompetencji miękkich, jak także poznanie kultury regionu Andaluzji. Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenia (Europassy) potwierdzające zdobyte umiejętności i certyfikaty ukończenia kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1, które zostały rozdane uczniom na uroczystym spotkaniu w dniu 23 września br. Podczas oficjalnego zakończenia projektu udział wzięli: pani Urszula Nowogórska – poseł na Sejm RP, pan Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Limanowej, pan Stanisław Wąsik – dyrektor ZSTiO w Limanowej, pani Maria Szkarłat – dyrektor ZSOiZ im. ks. prof. J. Tischnera w Limanowej, nauczyciele i uczniowie. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z rezultatami projektu i wysłuchać bezpośrednich relacji uczestników staży zagranicznych.

Prezentacja projektu 20182021