All posts by tkaleta

24wrz/18

Staże zagraniczne!

Rozpoczynamy rekrutację uczniów do programu Erasmus+. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Nasi uczniowie mają szanse na podjęcie stażu

Read More...
24wrz/18

Projekt Erasmus+

Nasz Zespół Szkół otrzymał wsparcie finansowe z programu Erasmus+ na realizację  4 mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego w profilach: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy i technik obsługi

Read More...