Projekt Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych “Kompetentni uczniowie z Branży Administracyjno – Usługowej” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.09.2020 – 31.12.2023r.

Działania:
1. Realizacja staży dla uczniów.
2. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
3. Studia podyplomowe dla nauczycieli.
4. Zajęcia dodatkowe dla uczniów z zakresu kursów kwalifikacyjnych.
5. Realizacja wizyt zawodowych.

Zapytania ofertowe:

 • Zapytanie ofertowe 2021.05.19
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej młodzieży do Krakowa w ramach realizowanych wizyt zawodoznawczych.
  Pliki do pobrania:
  Zapytanie ofertowe
 • Zapytanie ofertowe 2021.05.21
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kursu o nazwie: „Kurs uproszczone formy ewidencji księgowej.
  Pliki do pobrania:
  Zapytanie ofertowe
  Oświadczenie