Benificjent: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej spółka z ograniczoną, ul. Jana Pawła II 42A, 34-600 Limanowa,

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu : 01.09.2020-31.12.2023r.

Działania:
1. Realizacja staży dla uczniów.
2. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
3. Studia podyplomowe dla nauczycieli.
4. Zajęcia dodatkowe dla uczniów z zakresu kursów kwalifikacyjnych.
5. Realizacja wizyt zawodowych.